21.09.2021 r.

 

Wynik Zapytania Ofertowego

Teresa Żółtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Restauracja Magnolia Teresa Żółtak informuje, iż w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych" realizowanych w ramach projektu pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Db Budownictwo Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 8

28-236 Rytwiany

 

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 65 898,65 zł brutto.

30.08.2021 r.

Ogłoszenie

 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie „zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie „zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

Zakres prac:

  • przebudowa alejki z kostki brukowej,
  • ukształtowanie terenu zielonego w tym ułożenie trawy z rolki,
  • dostawa i montaż małej architektury:

–  fontanna – 1 szt.

–  ławki – 4 szt.

  • budowa miejsca postojowego dla niepełnosprawnych – 1 szt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3-5 do zapytania ofertowego obejmujące:

a/ rysunki: rys.1 (załącznik nr 3), rys.2 (załącznik nr 4),

b/ przedmiar (załącznik nr 5).

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności, link do strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65282

 

PFR Polski Fundusz Rozwoju ... czytaj więcej
Wynik Zapytania Ofertowego ... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 2

Promocja dofinansowanie

 

... czytaj więcej

... czytaj więcej

 

... czytaj więcej

Adres:

ul. 1-go Maja 8, Solec-Zdrój
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Niedziela
od 8:00 do 22:00
Znajdź trasę