Solec-Zdrój, dn. 16.08.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Teresa Żółtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Restauracja Magnolia, Teresa Żółtak, ul. 1 Maja 8, 28-131 Solec-Zdrój, NIP 655-001-26-26– zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na roboty budowlane w  ramach zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie „zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt 2 zapytania ofertowego  na roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania Zamawiający może unieważnić przedmiotowe zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej błędnie zostało określone miejsce składania ofert. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

 

Teresa Żółtak

 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie „zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie „zielonej strefy” oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

Zakres prac:

  • przebudowa alejki z kostki brukowej,

  • ukształtowanie terenu zielonego w tym ułożenie trawy z rolki,

  • dostawa i montaż małej architektury:

–  fontanna – 1 szt.

–  ławki – 4 szt.

  • budowa miejsca postojowego dla niepełnosprawnych – 1 szt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3-5 do zapytania ofertowego obejmujące:

a/ rysunki: rys.1 (załącznik nr 3), rys.2 (załącznik nr 4),

b/ przedmiar (załącznik nr 5).

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności, link do strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60940

 

 

PFR Polski Fundusz Rozwoju ... czytaj więcej
Wynik Zapytania Ofertowego ... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 2

... czytaj więcej

... czytaj więcej


Adres:

ul. 1-go Maja 8, Solec-Zdrój
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Niedziela
od 8:00 do 22:00
Znajdź trasę